Bredband och fiberoptik


10 år av bredband och fiberoptik

Ja, visst är det så att bredband har funnits mycket längre än under bara 10 år. Dock har det varit så att varken bredband eller fiberoptik, var av någon högre klass när det först kom ut i dagens ljus. Detta om en jämförelse görs med dagens mycket effektiva när som ger snabba förbindelser med Internet. För bara 10 år sedan var det heller inte speciellt viktigt för alla att ha bredband eller fiberoptik, för att hela tiden kunna vara ansluten till nätet. Detta betyder att människan under bara en period av 10 år har förändrats drastiskt. Då idag alla i stort sett har någon anknytning till Internet via sin fritid eller sitt arbete.

När det talas om att bredband och fiberoptik inte är något speciellt nytt och att båda dessa har mera än 10 års anknytning tillbaka i tiden är detta ingen överdrift. Något som du dock förmodligen har föreställt dig är att tekniken gällande fiberoptik är nyare än bredband. Här blir du då säkert förvånad av vetskapen att den fiberoptiska tekniken redan var känd som princip 1842. Bredband som ibland använder sig av modern fiberoptik kommer dock bara att ha funnits sedan mitten av 1990-talet. När det talas om bredband och fiberoptik idag, så kommer dock detta att vara två helt olika saker som alltid lever tillsammans.

Vad är bredband?

Det finns en fastställd norm inom EU för vad som får kallas för bredband. Här har detta fastställts till en hastighet av minimum 256 kbit per sekund. I och med detta kommer du genast förstå att detta då är en Internetanslutning som gör att du kan surfa på nätet. Här handlar det då inte enbart om att surfa längre, utan idag har det kommit många flera områden som bredband kan användas till. Vad som står helt klart är att du som använder bredband är ansluten till Internet och alla de tjänster som du därigenom kan få. En anslutning till en bredbandstjänst kan idag fås genom många enheter såsom mobiler, surfplattor och datorer.

Något som också står helt klart är att bredband idag är mycket snabbare än vad den fastställda normen utger. Idag används fiberoptik hos många bredbandsleverantörer, vilket då innebär mycket höga hastigheter. Bredband kan vara något som ingår när du hyr en lägenhet hos många hyresvärdar. Är det så att du köper en lägenhet eller villa brukar detta för det mesta innebära att du måste skaffa ett bredband på egen hand. Dagens hastigheter på bredband ligger generellt sett på mellan 10 till 100 kbit per sekund och ibland finner du även de ISP, Internet Service Provider, som erbjuder högre hastigheter än det.

Vad är fiberoptik?

Då det gäller den numera standardiserade metoden som används i det som kallas för bredband, så handlar detta om tekniken fiberoptik. Detta kommer fortfarande att vara kablar som ger dig din Internetanslutning, men det är kablar som använder en modern teknik helt överlägsen de tidigare koppartrådarna. I detta fall handlar det om en optisk kärna som består av antingen mycket tunna trådar av klart glas, eller så förekommer i vissa fall plasttrådar. Fiberoptik kommer inte enbart att användas för kommunikation via Internet, utan för denna snabba och exakta teknik finns det flera användningsområden.

Här kommer fiberoptik även att kunna leda ljus såväl som data, vilket innebär att det finns ett står användningsområde inom vården för denna teknik. I detta fall används idag fiberoptik för endoskopi samt vid titthålsoperationer. Det finns också ett klart och tydligt användningsområde för fiberoptik i belysningssyfte. I detta fall handlar det då om dekorationsbelysning samt på platser där det krävs ett mycket bra, snabbt och fokuserat ljus. Förmodligen kommer även framtiden att visa en utveckling där du finner att fiberoptik helt plötsligt fått nya användningsområden.

Andra metoder för att skaffa bredband

På de allra flesta platser i Sverige som inte ligger totalt isolerade från omvärlden, så finns det idag tillgång till bredband med fiberoptik. Detta gör att nästan alla svenskar kan få en snabb anslutning till Internet. Hur som helst finns det undantag. Det kommer också att finnas andra platser i världen där det fiberoptiska nätet ännu inte har utbyggts lika väl som det har i Sverige. Här kommer du då att kunna ställa dig frågan om du kan få ett snabbt bredband utan att vara uppkopplad via fiberoptik. Här är det då genast många som säger att Internet går snabbt i telefonen, vilken då inte är ansluten till fiberoptik. Jo, visst stämmer det men här brukar detta också vara ett problem med uppkopplingen där ett nät inte är fullt utbyggt.

Svaret på denna fråga kommer att vara Internet via satellit. Nu kommer denna teknik aldrig att vara lika snabb och effektiv som fiberoptik. Trots att du skulle kunna tro det så blir den heller inte alls lika snabb som Internet i telefoner. Det är en lösning på många outvecklade eller isolerade platser i världen, men tyvärr kommer du att vara beroende av en klar himmel och torrt väder för att kunna få en bra effekt på Internet via satellitlänk.