Bredband – Odjuret från havsbotten


Ditt bredband får hjälp av fiberoptik på havsbotten

När du funderar över ditt bredband eller om du ska skaffa ett sådant för att få en bra uppkoppling till din dator och Internet. Då kommer du förmodligen att fundera på att välja fiberoptik eftersom alla säger att det är mycket snabbare. Kanske är det också så nuförtiden att det inte alls finns något annat att välja på. För att Internetleverantörerna ska kunna konkurrera med varandra, måste de erbjuda snabba tjänster och uppkopplingar. Detta har med utvecklings takt medfört att alla idag erbjuder fiberoptiska anslutningar. När du vet det så tänker du inte mycket mera på detta, utan vet helt enkelt bara att Internet levererar till dig genom nedgrävd fiberoptik i gatan.

Om du tänker lite längre och funderar på hur du kan se webbplatser på nätet som befinner sig uppladdade på en server i USA, så blir det hela mycket större. Det är precis det som är ett faktum allt är mycket större. Denna sida i USA kommer att levereras till dig via gigantiska fiberoptiska kablar som ligger långt under havsytan. Detta leder då genast till tanken på hur de kommit dit och hur det är möjligt att koppla samman alla länder med varandra på detta sätt. Tankarna kan också gå till frågan varför de inte använder satelliter i rymden till att föra olika signaler vidare. Detta vore förstås mycket enklare om det skulle fungera. Tyvärr är det så att den fiberoptiska kabeln även är överlägsen dessa signaler, vilket gör att dessa dyra men mera effektiva metoder används.

Hur kommer kablarna på plats

Att lägga kablar på havsbotten är egentligen inte alls något nytt. Detta utfördes redan 1866, då den första transatlantiska kabeln lades på havets botten. Detta var då mellan New Foundland och Irland och denna kabel var då avsedd för telegraftrafiken. Innan detta hade genomförts var den enda möjliga kommunikationen mellan USA och Europa via fartyg, vilket tog minst 10 dagar. Idag har det kommit framtill att alla trafik av data information och samtal förs genom fiberoptiska kablar av ett mycket litet mått som läggs ut och sänks ned till havets botten. Hur går då detta till?

Svaret på den frågan är ganska så enkelt. Att utföra detta arbete krävs dock både kunskap och mod av de som utför detta jobb. Här används gigantiska fartyg som har specialkonstruerats för att utföra detta arbete. De kablar som läggs ut har i allmänhet en diameter av enbart 2 centimeter och är mellan 40 upp till 100 kilometer långa. Varje kabel som läggs ut väger minst 200 kilo och kopplas samman med varandra med hjälp av en signalförstärkare. Visst låter det enkelt, men det är säkerligen ett rent hästjobb.