Fiberoptik – En avancerad enkelhet


Så är fiberoptiska kablar konstruerade

Med fiberoptik menas ett optiskt system, vilket då helt klar för tankarna till glasögon och kikare. Visst använder dessa något som kallas optik och här finns det naturligtvis likheter, men i det fallet är det långt ifrån fiberoptik som det talas om. Här kan fiberoptik klart användas i syfte att se saker på ett mycket mikroskopiskt och exakt sätt, men där brukar likheterna med optikern genast sluta. Här handlar det om en optisk teknik som kan överföra ljus eller data mycket långa sträckor med en snabbhet och exakthet som överstiger andra metoder. Då det gäller fiberoptik skickas ljus genom optiska fibrer. Dessa fibrer har kärnor tillverkade av renaste glas eller i vissa fall plast. Här kan dessa ha en storlek på allt från en diameter på flera millimeter till att vara mindre synbara än ett hårstrås diameter.

Tekniken fiberoptik använder sig av kablar som oftast innehåller ett stort antal av dessa kärnor. Här skyddas det som vanligt av ett hölje som sedan utanför detta har ett större skyddande skal precis som uppbyggnaden av en vanlig sladd. Skillnaden mellan de vanliga kablar med kärnor av koppartrådar som tidigare användes, är dock enorm och kan inte jämföras. Här kan det användas längre kablar samt att den snabbhet som fås genom fiberoptiska kablar vida överstiger vad en kabel med koppartrådar kan åstadkomma.

Tekniken bakom fiberoptiken

Inom fiberoptik används en ljusstråle som färdas genom dessa kärnor av glas eller plast. För att förklara tekniken så handlar detta om att ljuset reflekteras. Detta sker då mot den gränsyta på den mantel som skyddar varje glaskärna. Om det då tas för givet att rätta teknik och konstruktion används, vilket betyder att kärnan ska vara tätare än den skyddande manteln, så kommer detta ljus att kunna fördas mycket långt. Här handlar det också om att den rätta infallsvinkeln måste överstiga det som kallas för gränsvinkeln för att uppnå en totalreflektion. Även om alla dessa faktorer fungerar på ett perfekt sätt kommer inte fiberoptiken att inneha lika stor kraft vid målet som den hade vid start. Detta beror på att det finns förluster inom allt som rör teknik, energi och överföringar.

Här handlar det då om förluster som under den långa färden i kabeln absorberar delar av det ljus som skickas. Detta beror då på att det alltid finns en viss avvikelse på olika platser i en kabel som kallas för ojämnheter. Det medför att ljusstrålen som skickas får en felaktig vinkel som inte uppnår målet av totalreflektion. Den mängd av det ljus som skickas som blir en förlust kommer att vara beroende av den väglängd som de sända ljuset skickades i.

Varför är fiberoptiken snabbare än koppartråden?

Att svara på varför fiberoptik blir överlägset i jämförelse med den gamla koppartråden är lätt. Här handlar det just om ett större motstånd, högre förluster samt sämre möjligheter att använda sig av långa kablar. Något annat som också inverkar är naturligtvis att en fiberoptisk kabel kan innehålla många tusen gånger mera information än vad som ryms i en kopparkabel. Här har du då en av de största anledningarna till att fiberoptiken är snabbare. När det gäller motstånd och förluster, så är det just motståndet som skapar förlusterna i en kopparkabel. En fiberoptisk kabel saknar i stort sett motstånd, vilket gör att förlusterna minimeras till något som kan anses försumbart.