Fiberoptik – Är ljus och data samma sak?


Så omvandlas ljuset till data inom fiberoptiken

Naturligtvis kommer ljus och data inte alls att vara samma saker. Dock är det ändå så att ett ljus som färdas kan innehålla data. Här kommer du då direkt på det klara med att det som från början skickades var data, som omvandlades till ljus. Detta kommer senare återigen omvandlas till data innan du kan se det i din dator eller mobiltelefon. Sättet detta sker på är genom att data kodas till ljus. När data då ska skickas som ljus är det en sändare som används. Dessa sändare som finns överallt i världen kommer då att använda samma språk. Sändaren kodar data som skickas till olika typer av långa och korta ljussignaler genom de optiska fibrerna.

När sedan informationen når sin slutdestination i form av ljus, så kommer det således vara en mottagare på den sidan. Mottagaren kommer då att vara den del i processen som avkodar ljussignalerna som skickades, till att bli data som mobiler och datorer återigen kan förstå. Om det förekommer mycket långa sträckor där data i form av ljus ska skickas, så kommer det att vara något som kallas för signalförstärkare, som ser till att ljussignalerna bibehåller sin styrka under färden. Det bästa i detta fall är att ha en sändare som skickar ljus i form av laser. Här förekommer dock även de sändare som skickar med hjälp av lysdioder. Här talas det då om bandbredd, vilken då kommer att vara högre med laser och lägre med lysdioder.

Olika typer av fiberoptiska kablar

Det hela slutar inte vid detta, utan för att få en klar bild så måste du känna till att det finns två typer av optiska fibrer. Dessa kommer att ha namnen singlemode och multimode. I detta fall finns det en klar fördel med singlemode fibrer. Denna typ av optiska fibrer har förmågan att sända alla olika signaler lika lång väg genom fibrerna. Av den anledningen är detta att föredra när signaler ska sändas lång väg. Detta med anledning av att de kan färdas mycket längre sträcka innan en repeater måste till för att rena signalerna. Här handlar det i stort sett enbart om en fiberoptisk kabel som skickar sina signaler med hjälp av laser. Dessa används i stora kablar på havsbotten där varje enskild fiber kan vara så liten som 10 mikrometer i kärndiameter.

Den andra varianten som går under namnet multimode, kommer att vara den äldre typen. Detta gör att denna kommer att vara mera förlegad och inte längre användas så mycket. Ljuset som skickas i denna, där de fortfarande används härstammar i de flesta fall från lysdioder. Detta var något som tidigare användes mellan olika byggnader och städer. Anledningen till detta var att denna teknik var billigare än singlemode och laser. Numera har det förändrats och singlemode fiberoptik samt att sända med laser har istället blivit billigare. Nu för tiden används denna teknik även kortare sträckor, vilket medfört att överföringen går snabbare och att bredbandsuppkopplingarna även fått ta del av detta.